วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รางวัล


รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลเกียรติยศของบุคลากรและองค์กรต่างๆในแวดดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีผลงานดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร ในแวดวงวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความสำนึกในการจัดรายการ ใช้และพูดภาษาไทยได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสนับสนุนการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมไทย รางวัลเทพทองถือเป็นรางวัลที่เป็นกำลังใจ เพื่อส่งเสริมและยกระดับการจัดและการผลิตรายการ ให้มีคุณค่าต่อสังคม ยิ่งๆ ขึ้นไป

รางวัลเทพทอง เป็นรางวัลที่สมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นโดยมีสองประเภท คือ

รางวัลเทพทองประเภทบุคคล มอบให้กับนัดจัดรายการ พิธีกร และผู้ผลิตรายการผู้ที่มีผลงานดีเด่นในแต่ละปี
รางวัลเทพทองประเภทองค์กร มอบให้กับองค์กรที่มีผลงานผลิตรายการดีเด่น และองค์กรที่ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ อันก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สังคม

วันที่ ๑๓ กุมภา นี้ สมาคมวิทยุกระจายเสียงฯ ร้องขอให้หลวงพ่อนิพนธ์ ไปรับรางวัลเทพทอง ที่ซึ่งหลวงพ่อนิพนธ์ก็ได้ปฏิเสธ เพราะไม่เคยมุ่งหวังในสิ่งนี้

หากแต่ก็เป็นภาคบังคับ เพราะทางสมาคมแจ้งว่า รางวัลนี้เป็นรางวัลพระราชทานจากในหลวงเป็นกรณีพิเศษ จึงทำให้ปฏิเสธไม่ได้

หลวงพ่อนิพนธ์กล่าวว่า รางวัล ไม่มีประโยชน์อันใดแก่คนไทยเลย คนที่ควรมองเห็นและมีอำนาจในการช่วยเหลือคนไทย ให้มีโอกาสได้มีทางเลือก กลับปฏิเสธไม่ยอมมอง ไม่ยอมช่วย ช่างน่าเสียดายสิ่งดีๆที่แม่ชีเมี้ยนทิ้งไว้ให้ทดแทนคุณแผ่นดินยิ่งนัก

ในขณะที่ประเทศพม่า กลับเห็นค่า เร่งเร้า สนับสนุนทุกรูปแบบ และในสัปดาห์นี้ ก็เชิญหลวงพ่อนิพนธ์ไปดูความคืบหน้า การสร้างอาคาร ๕ หลัง ที่ใกล้จะแล้วเสร็จสมบูรณ์

นอกจากนี้ ก็ใส่ใจรายละเอียด อาทิ พื้นที่ที่จัดให้ เกือบสามพันไร่ ไกลไปไหม เกรงว่าหลวงพ่อนิพนธ์จะไม่ชอบ ก็จัดพื้นที่อีก กว่าห้าร้อยไร่ ที่อยู่ติดถนนของอิตัลไทย มีแหล่งน้ำ เสริมเข้ามาอีก เชื้อเชิญให้ไปดูและรับมอบ ในสัปดาห์นี้ด้วย

ในขณะที่ประเทศไทย ทำได้แค่ให้รางวัล แต่ประเทศพม่า ที่ใครเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อน ยอมประชุมสภานัดพิเศษ ทั้งฝ่ายรัฐบาล นายพลเต็งเส่ง และ ฝ่ายค้าน นาง อองซาน เพื่อผ่านกฎหมายพิเศษ เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ โดยจัดให้รัฐทวาย ที่รวมจังหวัด ทวาย มะริด เกาะสน เกาะสอง เป็นรัฐนำร่อง ในการรณรงค์ให้ประชาชนใช้ทางเลือกสมุนไพร และจัดทำโครงการฟื้นฟู ทั้งผู้ป่วยยาเสพติด และผู้ป่วยเอดส์ รวมทั้งอนุมัติการตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย (สมุนไพร)

หากแต่ความอาลัยในพี่น้องชาวไทย หลวงพ่อนิพนธ์ก็พยายามยื้อสิ่งดีๆนี้ให้อยู่ในประเทศไทย แต่ก็คงได้ไม่นาน เพราะเดือนหน้า โครงการที่ทวายก็แล้วเสร็จ

ความเห็นของเรา วันงานรำลึกคุณแม่ชีเมี้ยน จึงเป็นวันที่หลวงพ่อนิพนธ์ต้องตัดสินใจว่า จะเดินทางไหน ... ได้แต่ภาวนาว่า แม้นจะต้องข้ามไปทำทีพม่า แผ่นดินไทยที่จักเป็นที่พึ่งผืนนี้ จะยังคงอยู่

เห็นคนไทยรวมหมู่ไปเรียกร้องอะไรต่ออะไรกันมากมาย แต่ไม่เห็นรวมหมู่มารักษาสิ่งดีๆนี้ไว้ในประเทศไทย หรือ รักษาที่ยืนให้คงไว้ในประเทศไทยเลย ... ช่างน่าเสียดายนัก

วันใดที่เสียไป แล้วจะรู้ว่า เราคนไทย เสียสิ่งที่ดีที่สุดในโลกไป ก็สายเสียแล้ว

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่น Sesamix-Z และ สารสกัดเซซามินสูตรที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44