จุดกำเนิดของมูลนิธิไทยกรุณา

ชมรมคนรักสุขภาพ กับ มูลนิธิไทยกรุณา เป็นองค์กรเดียวกันหรือเปล่า หลายคนอาจเคยตั้งคำถามอยู่ในใจ เพราะมารักษาที่มูลนิธิไทยกรุณา แต่บัตรสมาชิกกลับใช้ชื่อว่า  "ชมรมคนรักสุุขภาพ"

จริงๆ แล้ว ชมรมคนรักสุขภาพนั้น สถานที่ตั้งอยู่ที่เดียวกับมูลนิธิไทยกรุณา ชื่อ "ชมรมคนรักสุุขภาพ" เป็นชื่อที่ใช้มาดั้งเดิมมากว่าสิบปีแล้ว และยังคงใช้ชื่อนี้ในบัตรสมาชิกอยู่ ส่วนมูลนิธิไทยกรุณา จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คุณนิพนธ์ กิติพันธ์  เป็นประธานมูลนิธิฯ,  ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ และ คุณบุญเติม ติวานนท์ เป็นรองประธานมูลนิธิฯ และมีคณะกรรมการมูลนิธิ ประกอบด้วย คุณวรรณา กิติพันธ์  คุณอาทิยา กิติพันธ์  คุณอร่าม ศิริพันธ์  คุณสุนทร เฉลิมสันต์  คุณปรียา รองรัตน์ และ คุณปรียานุช ปานประดับ 

และด้วยเหตุที่คณะกรรมการต้องการขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น แต่หลวงพ่อนิพนธ์ ซึ่งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในส่วนของสมุนไพร (โดยรายได้หลักจะมาจาก การขายอาหารและน้ำดื่ม ที่จำหน่ายในชมรมฯ นั่นเอง) บอกว่า ท่านไม่มีกำลังและเงินทุนที่จะทำได้  ดังนั้น กรรมการจึงร่วมกันตั้งเป็นมูลนิธิไทยกรุณาขึ้นมา เพื่อแบ่งเบาภาระของหลวงพ่อนิพนธ์ ในส่วนของสาธารณูปโภค และได้รวบรวมทุนเพื่อใช้ในการขยายกิจกรรมให้รองรับกับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น  โดยรวบรวมทุนจากคณะกรรมการเองเป็นหลัก และให้สมาชิกร่วมสมทบตามความสมัครใจ เพื่อนำทุนส่วนนี้ไปใช้ในการก่อสร้างอาคาร และสาธารณูปโภค ในการขยายการรับสมาชิกให้ได้เพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุที่ใช้หลักตนพึ่งตน ดังนั้น มูลนิธิไทยกรุณาจึงไม่เปิดรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอก ซึ่งก็คือ ผู้ที่ไม่ได้มารับสมุนไพร ทุนที่ได้จึงมาจากคณะกรรมการ และสมาชิก ในชมรมทั้งหมด นั่นเอง และนำมาใช้ในชมรมฯ โดยเปิดรับเป็นครั้งคราว และได้มีการแจ้งยอดให้สมาชิกรับทราบ จากนั้นก็จะหยุดรับ และใช้ไปจนกว่าทุนนั้นใกล้จะหมด ทางคณะกรรมการมูลนิธิฯ ก็จะแจ้งให้ทราบ และระดมทุนอีกครั้ง

จากการระดมทุนในครั้งแรก มาบัดนี้ก็เกือบสามปีแล้ว ยังไม่มีการระดมทุนอีก แต่มีข่าวจากมูลนิธิฯ แจ้งมาว่า ในวาระคบสามปีในต้นปีหน้านี้ มูลนิธิฯ จะเปิดระดมทุนจากคณะกรรมการและสมาชิกอีกครั้ง เพื่อเตรียมรับศึกหนัก ตามที่แม่ชีเมี้ยนได้พยากรณ์ไว้ แก่หลวงพ่อนิพนธ์ สมาชิกท่านใดอยากจะร่วมก็เตรียมตัวไว้

หลวงพ่อนิพนธ์ จึงแจ้งให้ทราบทุกครั้งว่า ที่ชมรมคนรักสุขภาพ และ มูลนิธิไทยกรุณา ไม่มีการเรี่ยไร หรือตั้งตู้บริจาค โดยเด็ดขาด ถ้าพบเห็นแสดงว่า คนเหล่านั้นแอบอ้าง ไม่ใช่การดำเนินการของชมรมและมูลนิธิโดยเด็ดขาด ที่สำคัญ สมุนไพรของชมรมคนรักสุขภาพ แห่งนี้ "แจกฟรี ทุกขนาน" ไม่ว่าจะมากน้อยเพียงไร ทั้งในอดีตที่ผ่านมา รวมถึงอนาคตด้วย

ท่านจึงฝากคำเตือนมาอีกครั้ง โดยเฉพาะสมาชิกที่มาจากเพชรบุรี ที่ไปตั้งก๊วนขายสมุนไพร ทุกพฤหัส และอาทิตย์ หลังจากรับสมุนไพรไปจากชมรม ในราคาขวดละ 200 บาท รวมทั้งพวกที่ตั้งก๊วนขายอยู่ด้านหน้าชมรมด้วยว่า คำสาปของพระพุทธเจ้า และแม่ชีเมี้ยน คือ" ใครทำให้เจริญ ใครขาย ฉิบหายแน่" ดังนั้น จึงร้องขอมาอีกครั้งว่า หยุดการกระทำนั้นเสียเถิด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่น Sesamix-Z และ สารสกัดเซซามินสูตรที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44