บุคคลที่ควรรู้จักในมูลนิธิไทยกรุณา

ท่านแรก คือ แม่ชีเมี้ยน ผู้ถ่ายทอดสูตรสมุนไพร และพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้ามาให้ เป็นผู้ก่อตั้งถ้ำกระบอก ท่านละสังขารแล้ว เมื่อปี 2512 ปัจจุบัน มีรูปหล่อตัวท่าน ประดิษฐานอยู่บนศาลาสวดมนต์ของมูลนิธิไทยกรุณา เป็นบุคคลแรกที่เราควรต้องไปกราบท่าน ในมูลนิธิฯ

ท่านที่สอง คือ หลวงพ่่อนิพนธ์ หรือ พระลำดับสามในอดึตของถ้ำกระบอก ปัจจุบัน คือ ผู้ก่อตั้ง ชมรมคนรักสุขภาพ และ มูลนิธิไทยกรุณา ผู้สืบทอดเจตนา สูตรสมุนไพร และคำสอน ของแม่ชีเมี้ยน ทำให้เหล่าสมาชิก ได้มีโอกาส สัมผัสทางเลือกในการฟื้นฟูชีวิตและสุขภาพอีกครั้ง

ท่านที่สาม คือ คุณวรรณา หรือ ที่คนข้างในเรียกกันว่า คุณดา หรือ น้าดา เป็นบุคคลที่อนุญาต ในการจัดสมุนไพรเพิ่มเติม หรือ รับสมุนไพรเพิ่ม ทุกกรณี จะประจำที่ห้องมูลนิธิไทยกรุณา ในช่วงเช้า

ท่านต่อมา คือ อ.อร่าม ศิริพันธ์ และ อ.สุนทร เฉลิมสันต์ เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสองท่าน เข้ามาร่วมกิจกรรม และ ทำหน้าที่เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่คนไข้ใหม่ หรือ คนไข้ที่ต้องการคำปรึกษา เป็นรายบุคคล อีกทั้งทำหน้าที่นำสวดมนต์ สามารถพบได้ง่ายในช่วงบ่าย เวลาทานสมุนไพรมะพร้าว หรือ ชวงรับสมุนไพร มักจะประจำในห้องของหลวงพ่อนิพนธ์

คุณอ้อ เป็นผู้ช่วยหลวงพ่อนิพนธ์ มีหน้าที่ควบคุมห้องยา และให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ โดยเฉพาะกรณี เร่งด่วน ที่คนไข้มีอาการปัจจุบันทันด่วน และดูแลคนไข้หนักที่พำนักในมูลนิธิไทยกรุณา ท่านใดที่มีคนไข้หนักอยู่ในความดูแล แนะนำว่า ควรขอเบอร์คุณอ้อ เพื่อโทรปรึกษา หรือ ขอคำแนะนำ

ท่านต่อมา คือ คุณปุ้ม ทำหน้าที่รับคนไข้ใหม่ และอยู่ในระหว่างทดลองทาน คือ ยังมาไม่ครบห้าครั้ง ถ้าในช่วงระหว่างทดลองทานนี้ มีปัญหาใด สามารถปรึกษาได้ จะประจำอยู่ที่อาคารมูลนิธิไทยกรุณาในช่วงเช้า

บุคคลเหล่านี้ที่กล่าวมา คือบุคคลที่ท่านควรจะทำความรู้จัก เมื่อต้องการเดินในแนวทางของชมรมคนรักสุขภาพ เพื่อประโยชน์ ของตัวท่านเอง

สำหรับเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยทั่วไป ไม่แนะนำให้ขอคำปรึกษา เพราะอาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จะทำให้เกิดความผิดพลาดในการรักษาได้ เช่นกรณี ที่เรามักเห็นบ่อยๆ คือ คนไข้ถ่ายไม่ออก จึงขอยาระบายจากคุณดา แต่ไม่ได้ถามหรือฟังไม่เข้าใจ แล้วมาถามเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นคนไข้ที่มาช่วยงาน แต่ไม่เคยใช้ มักจะบอกให้ไปต้มกับน้ำธรรมดา ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะหลวงพ่อนิพนธ์ ให้ นำไปต้มกับยาปอดที่ได้มา ซึ่งจะได้รับมาสองขวด แล้วเติมเครื่องยาระบายลงไป ต้มให้งวดเหลือ ขวดเดียว แล้วดื่ม ดังนั้น คนที่เรากล่าว เป็นบุคคลที่หลวงพ่อนิพนธ์ คัดสรรแล้ว และไม่ผิลพลาดแน่นอน ในคำแนะนำ

คำเตือน ที่หลวงพ่อนิพนธ์มักกล่าวบ่อยๆ คือ อย่าไปฟังคนไข้ด้วยกันเอง จนเกินไป อาจได้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อน จนเสียประโยชน์ของตน

อ้อลืมอีกท่านนึง คุณนัฐนนท์ เป็นวิทยากรร่วมอีกท่านหนึ่ง ที่ทำการบรรยาย ให้แก่คนไข้ใหม่ที่มาวันพฤหัส

แต่บางท่าน อาจสอบถามข้อมูลได้จากคนไข้ บางท่าน ก็ได้ เช่น คุณปรียานุช ปานประดับ หรือ คุณธานินทร์ อินทรเทพ หรือ คุณแชมเปญ เอ๊กซ์ รวมถึง คุณยุ้ย จีรนันท์ ท่านเหล่านี้ ได้มาร่วมกิจกรรมในมูลนิธิอยู่ในปัจจุบัน ถ้าสะดวกกว่า

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่น Sesamix-Z และ สารสกัดเซซามินสูตรที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44