วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

มูลนิธิไทยกรุณามีดีอะไร

จริงๆ แล้ว ที่มูลนิธิไทยกรุณามีดี คืออะไร ส่วนใหญ่คนทั่วไปคิดเหมือนกับเรา ก็คือ สมุนไพรดี แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป เรากลับพบว่า สมุนไพรของที่นั่น ไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด ยังมีสิ่งอื่นอีกที่ดีกว่า เพราะอะไรหรือ เมื่อมาคิดดู การไปที่นั่น เพื่อรับสมุนไพร ต้องไปทุกสัปดาห์  เมื่อหายจากโรคปัจจุบันที่เป็นอยู่ ก็ไม่มีอะไรจะบอกได้ว่า อนาคตเราจะไม่โรคอื่นเกิดขึ้นกับเราอีก  หรือเราจะไม่พบอุบัติเหตุอย่างอื่น ที่ทำให้เราพิการหรือเสียชีวิต  ดังนั้น เมื่อมาถึงจุดนี้ สมุนไพรก็ถึงทางตัน เราจึงคิดว่า จะมีอะไรที่ตอบโจทย์ ให้เราปลอดภัยได้ในอนาคต แม้ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตาม  
เราจึงพบว่า ความรู้ที่หลวงพ่อนิพนธ์ถ่ายทอดมาจากแม่ชีเมี้ยนต่างหาก เป็นสิ่งมีค่าที่สุดของที่นั่น เพราะอะไร ก็เพราะโรคเกิดแต่กรรม นั่นเอง แลทุกอย่างก็เกิดจากกรรม คำสอนของท่านที่ว่า หลักการที่แม่ชีเมี้ยนนำมา คือหลักตนพึ่งตน แลหลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อตัดกรรม อันเป็นหนทางที่ทำให้เราปลอดภัย แม้จะอยู่ที่ใดก็ตาม และกระทั่งที่ที่ไม่มีสมุนไพรทาน เพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ชนะกรรม เราจึงเชื่อว่าสิ่งที่ท่านบอกและน่าจะเป็นการแก้ปัญหาทุกสิ่งในโลก ก็คือการรณรงค์ให้ทุกคนหันมาทำความดี ตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้านั่นเอง แลความดีนั่นแล จะเป็นตัวปกป้องให้แคล้วคลาด ปลอดภัย จากโรคและภัย ทุกสิ่ง
ดังนั้น เราจึงคิดว่า สิ่งที่ที่นั่นมี และมีค่าที่สุด จึงหาใช่สมุนไพรไม่ กลับเป็นคำสอนที่หลวงพ่อนิพนธ์ ถ่ายทอดมาจากแม่ชีเมี้ยน ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า สมุนไพร และสิ่งที่ท่านนำมาให้ คือหลักปฏิบัติคำสอนของพระพุทธเจ้า ในสมัยพุทธกาลนั่นเอง
สิ่งที่น่าเสียดาย คำสอนที่มีค่าอย่างนี้ บุคคลที่ทรงคุณค่ามหาศาลเหล่านี้ พวกเราคนไทย กลับไม่เห็นค่า ลืมเลือนทิ้งขว้าง ไปได้อย่างไร ...
ช่างน่าเศร้ายิ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่น Sesamix-Z และ สารสกัดเซซามินสูตรที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44