วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปาฏิหาริย์


ถ้าไล่เรียงความนึกคิด ความต้องการ มนุษย์จะผูกติดกับความเชื่อไว้กับสิ่งใด เป็นที่นับถือของตน ย่อมหนีความต้องการ คือ ปาฏิหาริย์หรือบุญญาธิการ ในสิ่งที่ตนนับถือ มาเป็นที่พึ่งของตน เป็นสำคัญ

ถ้าย้อนมาคนป่วย ก็หวังหมอเทวดา ยาเทวดา ที่จะดลให้เกิดซึ่งปาฏิหาริย์ หายป่วย รอดชีวิตได้ นั่นเอง

ก็แล้วทำไมศาสนาพุทธ ที่ปู่ย่าตายาย สอนสั่งให้นับถือกราบไหว้ มารุ่นสู่รุ่น กว่าสองพันปี นั่นย่อมเป็นเพราะบรรพบุรุษของเราท่าน ล้วนได้เห็นได้สัมผัวในบุญญาธิการและปาฏิหาริย์มาแล้ว เมื่อครั้งในอดีตนั่นเอง

คำถามก็คือ แล้วทำไมวันนี้ ความต้องการคือหายโรค ที่เทียบแล้วน้อยนิดกับการไปนิพพาน จึงไม่ยังผล ทั้งที่หลายคนก็อ้างเอ่ย นับถือกราบไหว้ เข้าวัด ฟังธรรมมา ต่อ้อนแต่ออก ไม่เคยด่าว่า ทำร้าย คดโกงใคร แล้วไยสิ่งที่ทำ บุญที่สร้าง ไม่มีมาปกป้องคุ้มครองช่วยตนเลย

แม่ชีเมี้ยนจึงชี้ว่า ประเด็นแรก สิ่งที่ตนยึดถือคนอื่นเขาว่าดี เราท่านก็ไปบูชา แต่สิ่งนั้นไม่มีตัวไม่มีตน จึงช่วยตนของเราไม่ได้

ประเด็นสำคัญ แม้นเราท่านจะไหว้สิ่งี่มีตัวมีตน คือพระพุทธ เราท่านก็ไหว้เขาไม่ถูกต้องในร่องธรรม เมื่อทำไม่ถูกผลถูกจึงไม่เกิดกับตน ชืวยตนไม่ได้เช่นกัน

บทสรุป ท่านอาสิจึงชี้ให้เห็นในวันงานรำลึกคุณแม่ชีเมี้ยนว่า ทำไมหลวงพ่อนิพนธ์จึงสอนให้เราสงบ เพราะนั่นเป็นเอกลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป็นจุดเริ่มของบุญ และจะกราบไหว้พระพุทธศาสนา ก็ต้องเริ่มด้วยการลดกิริยาลง

ก็แค่ดูหนัง เขายังห้ามคุย ห้ามรบกวน ก็ ย่าแปลกใจเลย ถ้าจะถามว่าทำไมโรคเราท่านจึงหายช้าตึ๋งหนืดไม่ยอมไป ก็สิ่งที่ทำมันชุ่ย มันขาดรายละเอียด ผลที่ทำจึงมีแต่ลมที่คิดว่าตนทำแล้ว ดีแล้ว ทำได้

ท่านอาสิ จึงสอนวิธี เอาแค่รับสมุนไพร ลองเปรียบเทียบที่มูลนิธิ ที่ทำตามใจตน กับที่สำนักปฏิบัติธรรมแม่ชีเมี้ยนกรุณา ที่ทำตามคำสอน ก็เห็นชัดแล้วว่า ทำไมเราท่านจึงไม่ได้สัมผัสปาฏิหาริย์ บุญญาธิการของศาสนา ทำไมไม่หายหรือหายช้า

ทำไมจึงเป็นเช่นนี้เล่า ก็ด้วยตนของเราท่านคิดว่าสิ่งที่ตนทำนั้นดีแล้ว รู้แล้ว นั่นเอง ทั้งที่ความเป็นจริง ดั่งที่หลวงพ่อนิพนธ์เคยกล่าวกับพระบวชใหม่ที่เรียนจบสูงมาว่า “ความรู้ทางโลก ท่าน าจจะมีมากมาย เหนือคนทั่วไป แต่ความรู้ทางธรรม ท่านก็ไม่ต่างจากควาย ที่ไม่รู้ภาษานั่นเอง

ท่านทั้งหลายก็พิจารณาความจรืงที่ปรากฎ สิ่งที่ท่านรู้ท่านทำมาชั่วชีวิต มันช่วยหายปวดท้องยังไม่ได้เลย นั่นก็พิสูจน์แล้วว่า มันดีแค่ที่เขาอ้างเอ่ยว่าดี ลองเปิดใจมาฟังคำสอน แล้วพิจารณา สิ่งที่แม่ชีเมี้ยนสอนจากท่านอาสิ หรือผู้ปฏิบัติ อย่าว่าแต่ปวดท้องเลย มะเร็ง เอดส์ ยังไม่กลัวเลย

ลองมาสงบตอนเข้าพิธีกรรม ตามท่านอาสิสอน ลองมาลดกิริยาเมื่ออยู่ในเขตพิธีกรรม แล้วดูผล ดูสิจะได้สัมผัสบุญญาธิการและปาฏิหาริย์เฉกเช่นบรรพบุรุษ ที่พบแล้วซาบซึ้ง สอนลูกสอนหลานมาจวบทุกวันนี้หรือไม่

ถ้าทำตามแล้วไม่ได้ผล ค่อยวางลง

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44