วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กำลังปรับเปลี่ยนระบบ


ตอนนี้ ทางมูลนิธิไทยกรุณา โดยท่านประธาน คุณประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ได้เข้ามาดูแลและจัดระบบการทำงานแล้ว

ระหว่างนี้ กำลังทดลองและปรับเปลี่ยน ดังนั้น จึงอาจจะมีความไม่สะดวก หรือ เปลี่ยนแปลงไปมา เพื่อหาจุดที่ลงตัว

ใครที่มีข้อเสนอแนะ ก็สามารถแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ จิตอาสา ได้

แลจะมีการสรุป ในแต่ละส่วนอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม และจะแจ้งระเบียบ วิธีการ ดำเนินงาน ใหม่ โดยเริ่มใช้ในปีหน้า

จึงเรียนแจ้งมาเพื่อสมาชิกทราบ เพราะอาจมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการ จากสัปดาห์ก่อนไป ในแต่ละแผนก นั่นหมายความว่า ช่วงนี้ สัปดาห์นี้ วิธีการอาจเป็นอย่างหนึ่ง สัปดาห์หน้ามา อาจเปลี่ยนไป

ในแต่ละส่วน ก็จะมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ใครสงสัย ก็สามารถสอบถามจาก คุณฝน หรือ ห้องยื่นกระเป๋า ว่าส่วนงานที่ทำอยู่ ใครเป็นผู้ดูแล เพื่อแจ้งปัญหาและข้อแนะนำ

คุณประสิทธิ์ แจ้งว่าจะจัดกล่องรับความคิดเห็นไว้ให้ ใครอยากเสนอแนะ ก็สามารถไปหย่อนได้

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44