วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ตั้งมาทำไม

คำถามที่หลายคนอาจสงสัยว่า สถานที่นี้หลวงพ่อนิพนธ์ตั้งมาทำไม

เพื่อหาเงิน หาชื่อ หาเสียง หาลาภยศสรรเสริญ ..... ไม่ใช่ ๆๆๆๆ

จุดประสงค์เดียวคือ การสานเจตนารมย์ของแม่ชีเมี้ยน ที่นำศาสน์ของพระพุทธเจ้ามาให้ นั่นคือ หาคนที่มีใจเดียวกัน

คนกลุ่มนี้ คือ คนที่ปรารถนา ใน มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ หรือ ปราราถนาว่า วันหนึ่งฉันจะได้ไปสวรรค์ กับเขาบ้างนั่นเอง

ก็แล้วศาสน์สมุนไพร มีที่มาอย่างไร ก็มีที่มาเพื่อเป็นเหตุให้คนที่อยากหายโรคได้เข้ามาสัมผัส เข้าใกล้สิ่งที่ดี

ก็กายเป็นของหยาบยังพัฒนาได้ วาจา แลใจเล่า หากอยากพัฒนาบ้าง เพื่อทำให้ตนเป็นคนดี หรือคนใจสูง มีเมตตา มีคุณธรรม

ก็กายเจ็บอยู่อย่างนี้ จะทำได้อย่างไร นี่แหละคุณของศาสน์สมุนไพร ทำให้เราท่าน ได้มีโอกาส เมื่อกายพร้อม อยากจะพัฒนาตน ก็สามารถพัฒนาวาจา และใจ ได้

พูดให้ฟังง่าย ก็เอาสมุนไพรล่อคน มาทำตนให้เป็นคนดีนั่นเอง

นี่คือจุดมุ่งหมายสูงสุด สถานที่นี้ต้องการโน้มน้าวคน ให้พัฒนาตนเป็นคนดี ตามศาสนาบัญญัติ

วิธีการเดียวที่ใช้ และสอน นั่นคือ ให้เราท่าน ลดนิสัยกรรม แล้วน้อมนำนิสัยธรรมของพระพุทธเจ้า บางสิ่งบางอย่างที่ทำได้ มานำตน

ภาพที่เด่นชัด จากเดิมที่มีนิสัยเป็นผู้รับ เอารัดเอาเปรียบ ก็กลายเป็นผู้ให้ มีเมตตา เผื่อแผ่แก่ผู้อื่นนั่นเอง

บทสรุป ใครไม่ปรารถนาไปสวรรค์ คนผู้นั้นก็ไม่คิดจะพัฒนาตน สถานที่นี้ไม่อยากคบ

ฉะนั้น ท่านใดไม่อยากทำตน ก็สามารถแสวงหาหนทางอื่นที่ตนชอบได้ ควรละทิ้งสถานที่นี้ไป เพราะถึงอยู่ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝัน

ส่วนเรื่องโรค ไม่ว่าจะโรคอะไร สาหัสเพียงไหน ก็เป็นเรื่องเล็ก

เพราะหลวงพ่อนิพนธ์สอนว่า เมื่อใจสูง กายก็จะสูงตามขึ้นมาเองได้ เพราะใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว

เป้าหมายหลักของที่นี่ คือ สร้างกลุ่มคนที่มีจิตใจดีงาม หรือที่เรียกว่า หมู่ชน ศิวิไลซ์ฺนั่นเอง

ย้ำเตือนว่า หนทางนี้ ไม่ใช่ทำด้วยเงิน ไม่ใช่สร้างด้วยวัตถุ หากแต่เป็นจิตใจ ที่มุ่งมั่นนำนิสัยพระพุทธเจ้ามานำตน ลดนิสัยของตนลง

ใครทำได้ โรคย่อมหายอย่างแน่นอน เพราะธรรมชนะกรรม โรคเป็นบริวารของกรรม .. ย่อมแพ้ผู้มีธรรมอย่างแน่นอน

เมือสถานที่นี้มีไว้ลดนิสัย หลวงพ่อนิพนธ์จึงกล่าวว่า หลายคนหลงทาง มาสถานที่นี้ ลืมเลือนเป้าหมายเดิมของตนที่จะมาเพื่อช่วยตน กลายเป็นมาหาผลประโยชน์ มาทำธุรกิจ มาเพื่อสิงอื่นๆ ... ช่างน่าเสียดายนัก เพราะคนเหล่านี้เห็นวัตถุ สิ่งของ เงินทอง สูง แต่ตีค่าชีวิตของตนต่ำติดดิน

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44