วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2559

หันมากินหมูดีกว่ามั๊ง

คำตรัสของแม่ชีเมี้ยนในอดีตที่มีแก่หลวงพ่อนิพนธ์ในการช่วยคน ซึ่งถือว่าเป็นคำแนะนำที่มองการณ์ไกล รู้นิสัยสันดานมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ ให้เริ่มจากโรคตาย หรือที่หมดหนทาง อาทิ ยาเสพติด เอดส์ มะเร็ง

แต่ด้วยนิสัยที่เมตตาแห่งตน ให้โอกาสคน จากบทเริ่มที่เน้นโรคตาย ก็กลายมาเป็นรับทั้งหมด

ผ่านมา ๓๐ ปี บริบูรณ์ เป็นบทพิสูจน์ อย่างเด่นชัดว่า คำของแม่ชีเมี้ยนนั้น มีคุณค่า และเป็นจริง เพราะเมื่อรับจำพวก โรคทรมาน หรือ พวกที่ยังมีวันเวลามากมาย คนเหล่านั้น ย่อมมีทางเลือก และก็น้อยคนที่จะให้ความสำคัญในการแก้ปัญหา ให้จบลุล่วง

การสอนของหลวงพ่อนิพนธ์ ก็ถูกคนเหล่านั้น เมิน ไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะสิ่งที่เกิดกับตนนั้นยังไม่วิกฤต นั่นเอง

มาวันนี้ เมื่อหลวงพ่อนิพนธ์อนุญาตให้คนไข้มะเร็งชาวอเมริกา มาพำนักพักฟื้นฟูตน คำบอกของคนไข้ก็คือ แล้วแต่หลวงพ่อนิพนธ์สั่ง จะให้ทำอย่างไร ไม่กำหนดกะเกณฑ์ว่ากี่วันหาย

สภาพก็ดีวันดีคืน หากแต่ผ่านไปยังไม่ครบเดือน พรรคพวกชาวอเมริกัน ที่รู้ข่าวและเป็นมะเร็งเช่นกัน ก็พยายามสืบเสาะจากเพื่อนคนไทย จนมาถึงเพื่อนของหลวงพ่อนิพนธ์ และติดต่อ ขอให้ช่วยพามาหาหลวงพ่อนิพนธ์

เมื่อโรคที่เป็น รู้แก่ใจตนดีว่า หนทางอื่นในโลก ตนก็ลองมาหมด แล้วหยุดปัญหาที่เกิดไม่ได้ เมื่อมาพบหลวงพ่อนิพนธ์ ก็รู้ว่า ควรทำเช่นไร แล้วแต่ท่านจะสั่ง ว่าอย่างไรก็ตามนั้น

สถานที่นี้ไม่จนตรอก ไม่จำเป็นต้องง้อใคร ด้วยเหตุที่หลวงพ่อนิพนธ์มักกล่าวเสมอ ในคำแม่ชีเมี้ยนที่ทรงตรัสว่า ไม่ต้องกลัวไม่มีงานหรอก เพราะสิ่งที่มี เป็นสิ่งที่คนต้องการ และไม่มีใครทำได้

จากคนไข้ชาวอเมริกันสองคนนี้ ทำให้คำชี้แนะของแม่ชีเมี้ยนในอดีต หวนกลับมาให้คิดคำนึง อีกครั้ง

เปลี่ยนหัวเรือไปเดินตามทางที่ทรงชี้ดีที่สุด

แผ่นดินลพบุรี คัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติ จึงน่าจะเริ่มจาก พวกโรคตาย เหล่านี้ เพราะคนเหล่านี้ไม่มีทางเลือก ทำความเข้าใจ และสอนง่าย

อาทิตย์ที่ผ่านมา จึงเป็นคำกล่าว ทีเล่นทีจริง ว่า ใครจะไปอยู่ลพบุรี คนผู้นั้นต้องเป็นมะเร็งก่อน แบบใกล้ตาย จะได้คุยง่าย สอนง่าย และก็ฟื้นฟูตนง่าย

หนทางรอดทางเดียว ที่แม่ชีเมี้ยนทรงชี้ให้หลวงพ่อนิพนธ์มาบอก นั่นคือ "ลดนิสัยกรรม เอานิสัยธรรมมานำตน"

ใครที่คิดว่าตนแน่ ไม่สน ไม่ทำ ก็ว่ากันไป ไม่ว่ากัน จะทานสมุนไพร ก็ให้ รับได้ที่มูลนิธิ หากแต่แผ่นดินลพบุรี คงไม่มีที่ให้

คนที่ไปแผ่นดินลพบุรี มีคุณสมบัติ ก็เสมือนทำตนเป็นหมูให้กิน การฟื้นฟูตน จากโรคที่โลกกลัว ดูร้ายแรง ก็กลายเป็นหมูในอวย หนทางชนะ เห็นอย่างแน่นอน

มองให้ซึ้ง แผ่นดินลพบุรี ก็จะเห็นว่า เป็นแผ่นดินที่ใช้สร้างพระเวสสันดร นั่นเอง ชูชก ห้ามเหยียบ จะทำก็ได้แต่เป็นยักษ์หน้าโบสถ์ อยากเข้าก็เข้าไม่ได้

ถึงเวลาต้องหันมากินหมูแล้ว หลวงพ่อนิพนธ์จะได้ไม่เหนื่อยเปล่า นั่นคือ เวลาที่ต้องเอาคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ อันเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทำรอยไว้

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44