วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

พรปีใหม่ 2559


หลวงพ่อนิพนธ์ ยกคำพรปีใหม่ของแม่ชีเมี้ยนที่ทรงตรัสไว้เมื่อปี ๒๕๐๕ มาให้เป็นสติ ว่า โลกอุดรร้อนนักอย่าสงสัย ผู้ที่เอาวินัยธรรมเป็นนาย ความหมายย่อมมี สุขเถิดน่ะขันติสงฆ์ผู้ทรงธรรม สุขอยู่ในนิสัยพระพุทธเจ้าเท่าที่มี

อรรถาธิบายให้ฟังว่า ด้วยขาดศาสนามานาน ดังนั้นวิบัติภัยจึงย่อมเกิดแก่มนุษย์อย่างแน่นอน แลรอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาดับยุคเข็ญ การกระทำที่จะทำให้พึงรอด มีเพียงประการเดียว คือ ลดนิสัยกรรม แล้วใช้นิสัยธรรมนำตน

อยากมีความสุข ก็ต้องใช้นิสัยพระพุทธเจ้า ยิ่งทำได้มาก ก็ยิ่งสุขมาก

ถามว่า พระโคดมทรงตรัสเมื่อครั้งสำเร็จโพธิญาณ เป็นพระพุทธเจ้า ว่า "สุขจริงหนอ สุขจริงหนอ" หมายถึงอะไร

ก็หมายถึง สุขอยู่ในนิสัย อันมีสัจจธรรมนำตน นั่นเอง คือ กลายเป็นผู้ที่ไม่ฉ้อโลก โลกก็ไม่ฉ้อตน กล่าวเช่นไร ทำเช่นนั้น

บทสรุป ณ.วันนี้ หลวงพ่อนิพนธ์เตือนบ่อยขึ้น ถี่ขึ้น ถึงวิบัติภัย ที่กำลังจะมาเยือน และการอุบัติของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ เกิดขึ้นแล้ว ในแผ่นดินพม่า

ตอนนี้ยังไม่รู้หรอก ว่า การทำแล้วมีความหมายของแม่ชีเมี้ยน เป็นเช่นไร หากแต่เมื่อวิบัติภัยมาถึง นั่นแล อย่าให้ถึงวันนั้น ก็นึกเสียดาย เพราะคิดจะทำก็ไม่ทันเสียแล้ว

ปีใหม่ หลวงพ่อนิพนธ์จึงกล่าวว่า หมายถึง ชีวิตใหม่ที่ไม่มีโรค อันมาพร้อมกับนิสัยใหม่ คือ นิสัยของพระพุทธเจ้า อย่าให้ใหม่แต่ปี โรคยังอยู่เหมือนเดิม นิสัยก็สร้างกรรมทำลายตนเหมือนเดิม

ทั้งโลก ทุกรัฐบาลมัวเมาประชาชนถึง ความเจริญเติบโต ฝันแต่ความร่ำรวย ธุรกิจ ตลาดหุ้น แต่ความจริง โลกใบนี้กำลังจะเกิดภัยพิบัติร้ายแรง ทำลายมนุษย์ชาติมากมาย ทั้งธรรมชาติ และเศรษฐกิจ จะมีกี่คนที่ทวนกระแสโลก แล้วหันมาใช้ธรรมนำตน เพื่อรอดภัยพิบัตินี้

เราจึงขอส่งความปรารถนา ผู้ใด ประสงค์ในการประพฤติธรรม ทำตนตามธรรมคำสอน ที่แม่ชีเมี้ยนให้หลวงพ่อนิพนธ์มาปลุกปั่น ขอให้มีขันติ อดทน และสมหวังปรารถนาในการบรรลุ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็นคนดีมีธรรมดั่งตั้งใจหวัง

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44