วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ปีใหม่ชีวิตใหม่

หลวงพ่อนิพนธ์มักให้สติเสมอในวันปีใหม่ อย่าพึงใหม่แต่ปี ควรจะได้นิสัยใหม่ คือ นิสัยของพระพุทธเจ้า บางสิ่งบางอย่างมานำตน แลได้ชีวิตใหม่ คือ ความไม่มีโรค เป็นของแถม หากแต่ชีวิตใหม่ที่ได้นี้ ก็ควรยิ่งที่จะมีคำตอบแก่ตนว่า จะนำพลังที่ได้ ชีวิตใหม่ที่มี ไปใช่เพื่อสิ่งใด ควรอย่างยิ่งที่จะดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท นั่นคือ อย่าทำตนเหมือนเก่า หากแต่ชีวิตต้องกลายเป็นคนสองแผ่นดิน แผ่นดินหนึ่ง ทำเพื่อดำรงชีวิตหาเลี้ยงตนและครอบครัว อีกแผ่นดินหนึ่งทำเพื่อบุญไว้หล่อเลี้ยงวิญญาณ ให้สุขทั้งแก่สังขารแลวิญญาณ นั่นเอง

ประการที่สำคัญ หลวงพ่อนิพนธ์สอนให้พึงระวังตน เพราะทุกยุคทุกสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรากฎโฉม นั่นย่อมหมายถึงมหาวิบัติจะต้องพึงเกิดก่อน เพื่อรอพระพุทธเจ้ามาดับยุคเข็ญ จึงพึงอย่าประมาท อะไรก็สามารถเกิดได้ทุกเวลา คนดีเท่านั้นที่รอดแน่ แลคนดีก็คือคนที่มีนิสัยพระพุทธเจ้าอยู่ในตน

นี่จึงเป็นเหตุที่หลวงพ่อนิพนธ์มาปลุกปั่นให้ทานสมุนไพร นั้นเป็นเรื่องรอง หากแต่จุดใหญ่ใจความอยู่ที่ยุยงให้พวกเราหันมาใช้นิสัยพระพุทธเจ้ามานำตนเป็นบางสิ่งบางอย่าง ฤาจะเรียกว่า ทำตนเป็นคนดี เพื่อรอดภัยพิบัติ รอพระพุทธเจ้าอุบัตินั่นเอง

แลนั่น เราท่านจะได้อยู่ในยุคของพระพุทธเจ้าที่สามารถพูดได้ สอนได้ ไม่ใช่ดั่งองค์พระประทานในโบสถ์ และจะได้เห็นความงดงามของศาสนา ว่าทำไมทุกยุคทุกสมัย ผู้คนจึงยอมรับ แม้นจะไม่นับถือก็ตามที

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44