วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

เสียผล

หลายคนสงสัยว่า การกระทำของตนที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาแล้ว ก็น่าจะเข้าข่ายคนดีได้ หากแต่เพราะเหตุใด ชีวิตจึงได้รับผลเลวร้าย คำถามก็คือ แล้วความดีที่ทำไปไหนหมด ทำไมจึงไม่มาเกื้อกูล

นี่ไม่กล่าวถึงผลแห่งการกระทำในอดีต เอามันชาตินี้แหละตั้งแต่เล็กจนโต

หลายคนก็ทำบุญ ตักบาตร ช่วยเหลือคนทุกข์ คนยาก ไม่เคยฆ่าสัตว์ ?... อื่นๆอีกมากมายมาตลอดชีวิต

หลวงพ่อนิพนธ์อรรถาธิบายว่า เหตุแห่งการเสียผลนั้น เพราะปฐมแห่งความรับผิดชอบ และต้องเมตตาก่อน นั่นคือตน

ตราบใดที่ยังมีพฤติกรรมทำลายตน จะเมตตาผู้อื่นสักฉันใด ผลที่ได้ก็น้อยนิด

นี่จึงเป็นที่มีมาว่า ทำไมคำสอนของพระภูมีจึงสอน ให้เมตตาตนเองก่อน

การทำลายตนที่สำคัญ หลวงพ่อนิพนธ์ชี้ให้เห็นชัด นั่นคือการละเมิดธรรมชาติ ด้วยการทานยาเคมี

ผลแห่งการทำลายตน นีเป็นกรรมหนัก กรรมอันนี้จึงทำให้ผลแห่งการกระทำอื่นๆ เสียผลไปนั่นเอง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ทำไมมาที่นี่ วิทยากรทุกคน จึงสอนให้เลิกยาเคมี หรือลดยาเคมี ให้เร็วที่สุด

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44