วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

เมื่อคุณธรรมเหนือศักดิ์ศรี

คณะแพทย์ ที่จะมาทำการตรวจและเก็บข้อมูลมาจากไหน

เป็นกลุ่มแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยมะเร็งอยู่แล้วนั่นเอง แลสิ่งที่ประสพโดยหลักการแพทย์สมัยใหม่ นั่นคือ หนทางตัน ตัวเลขของการประสพผลในการรักษาไม่มีเลย

แลเมื่อมีคนไข้ขั้นสุดท้ายของตน ที่บากหน้ามายังมูลนิธิ หายหน้าไปจากโรงพยาบาลเป็นปี กลับมาหาหมออีกครั้งในสภาพที่สมบูรณ์ จึงเกิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้น

นั่นคือ คณะแพทย์ส่งตัวแทนมาดูและติดตามเก็บข้อมูล แล้วประชุมกันลงมติเอกฉันท์ว่า เพื่อผลประโยชน์แห่งผู้ป่วยมะเร็งในความรับผิดชอบของตน จะได้มีความหวังบ้าง จึงขอมาร่วมมือและใช้แนวทางสมุนไพรของพระภูมีที่แม่ชีเมี้ยนนำมา เพื่อไปใช้ให้เป็นทางเลือกแก่ผู้ป่วยของตนที่ต้องการบ้าง

นั่นหมายความว่า ผู้ป่วยในโรงพยาบาล มีสิทธิ์ที่จะเลือกแนวทางในการช่วยตน ว่าจะใช้แผนสมัยใหม่ ที่คณะหมอเห็นว่าท้ายที่สุดก็ถึงทางตัน หรือ จะใช้แนวทางสมุนไพร

โดยคณะแพทย์แจ้งว่า กลุ่มผู้ป่วยจะแยกเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือ ผู้ที่ยังมีอาการไม่ร้ายแรง สามารถช่วยตนเองได้ อยู่ในระยะต้นๆของการเป็นมะเร็ง อีกกลุ่มหนึ่ง คือ ประเภทที่อยู่ในระยะสุดท้าย

โดยเฉพาะในกลุ่มหลัง คณะแพทย์ตั้งความหวังไว้ว่า อย่างน้อย ก็อยากให้ผู้ป่วยไม่ทรมาน เพราะเมื่อถึงวิกฤต นั่นหมายความว่า ผู้ป่วยจะปวดทรมาน จนมอร์ฟีนเอาไม่อยู่ เรียกว่าปวดจนขาดใจตาย นั่นเอง

หนึ่งในคณะแพทย์ ที่มีความมั่นใจก็ด้วยประสพเหตุจากมารดาของตนนั่นเอง ที่ใช้แพทย์แผนปัจจุบัน จนมาถึงวิกฤต ที่อาการปวดรุนแรงขึ้น และยาระงับปวดไม่ว่าขนานใดก็เอาไม่อยู่

จากคำบอกเล่าของผู้ป่วยที่กลับไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพ พี่น้องซึ่งทุกคนเป็นหมอลงความเห็นเหมือนกัน จึงพาแม่มาทานสมุนไพร ทั้งนี้ก็เรียนหลวงพ่อนิพนธ์ว่า ไม่หวังหาย แต่อยากให้แม่ไปสบาย

และหวังนั้นก็เป็นจริง อาการปวดของแม่หายเป็นปลิดทิ้ง และจากไปอย่างสงบ .... คุณหมอเรียนอาการของแม่ให้หลวงพ่อนิพนธ์ทราบว่า แม่บอกว่าง่วงแล้ว หลังจากคุยเสร็จ ก็หลับและจากไป ไม่มีอาการทรมานหรือปวด ไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดใดๆ

นี่จึงเป็นประกายที่จุดในใจหมอ และชวนพักพวก เพื่อให้คนป่วยมะเร็งในโรงพยาบาลที่คณะของตนดูแลอยู่ได้มีโอกาสเยี่ยงนี้บ้าง

เมื่อคุณธรรม มีน้ำหนักกว่า ศักดิ์ศรี หรือความหยิ่งในความเป็นหมอ เพราะมันเกินกว่าที่ตนทำได้ ก็มาร่วมมือกัน กลายเป็นการแพทย์ผสมผสาน อาการใดเครื่องมือหมอใช้ได้ผลและรวดเร็ว คนไข้ไม่ต้องใช้เวลามาก อาทิเช่น การขาดเลือด การมีเสมหะติดลำคอ ก็ใช้ทางการแพทย์ไป การฟื้นฟู แก้ไขอาการ ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไป ก็ใช้สมุนไพรไป

เราจึงคิดว่า คนป่วยในโรงพยาบาลนั้นช่างโชคดีนัก ที่ได้เจอคุณหมอดีๆ แบบนี้

สมาชิกที่เข้าคอร์ส จึงไม่เพียงเพื่อช่วยตน หากแต่ในขณะเดียวกัน ก็กำลังทำตนเป็นพระมาลัยไปด้วย ... ประวัติของท่านกำลังจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้มาอ่าน มาชม แล้วตัดสินใจเลือกว่าควรจะเดินตามหรือไม่

ถึงเวลาหยิ่งแล้ว ธรรมหมวดอุเบกขา เริ่มเดินแล้ว ... ใครไม่เอาถอยไป สถานะจากพระมาลัย ก็จะกลายเป็นยักษ์หน้าโบสถ์ เห็น่เขาหายกันไปคนแล้วคนเล่า ตนอยากจะเข้ามา ก็ไม่ได้แล้ว ... เพราะเขาให้สิทธิ์ครั้งเดียว

ในฐานะส่วนตัว จึงขอขอบคุณคณะแพทย์เหล่านี้ ไว้ ณ.ที่นี้ด้วย

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44