วันจันทร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558

ประกาศมะเร็ง

สัปดาห์นี้ ผู้ที่ยังไม่ลงชื่อให้ไปลงชื่อที่เจ้าหน้าที่อาคารมะเร็งด่วน ทั้งนี้เพื่อจะทำการจัดกลุ่ม

การจัดกลุ่มจะแยกเป็นสองระดับ อย่างแรกคือตามประเภท และแยกย่อยคือ ระยะที่เป็น

เมื่อจัดกลุ่มเรียบร้อย หลวงพ่อนิพนธ์จะทำการวินิจฉัย เป็นรายบุคคล เพื่อจัดสมุนไพรให้เพียงพอต่อสภาพของแต่ละบุคคล

อนึ่งความจำเป็นเร่งด่วน นั่นคือ การทำให้อาการที่เลวร้ายที่ปรากฎ อาทิ อาการบวม อาการเน่า ... หยุดให้เร็วที่สุด

หมายเหตุ เมื่อการจัดกลุ่มแล้วเสร็จ ก็จะเริ่มทำการวินิจฉัย คาดว่าน่าจะเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ จึงประมาณการว่า การจัดสมุนไพรที่เพียงพอ และหวังผลได้ ต่อคนไข้มะเร็งเหล่านี้ ก็น่าจะเริ่มได้ตั้งแต่อาทิตย์สุดท้ายของเดือนหรืออย่างช้าก็ต้นเดือนกุมภาพันธ์

คณะกรรมการ มีความเห็นว่า ปัจจุบันคนไข้มะเร็งที่มาลงชื่อ ณ.เวลานี้ ประมาณ ๗๐๐ คน ก็มากพอในการเริ่มต้น ดังนั้นจึงอาจงดรับคนไข้มะเร็งชั่วคราว เพื่อดูผลในชุดแรกนี้ก่อน

สำหรับคนไข้มะเร็งที่ลงชื่อแล้ว หากไม่สามารถปฏิบัติตามวินัยที่วางไว้ ก็จะถูกคัดออก แต่ถ้าคนไข้ประสงค์จะรับสมุนไพรไปทาน หลวงพ่อนิพนธ์ก็ยังคงอนุญาติให้รับได้เหมือนคนปกติ แต่จะไม่อยู่ในกลุ่มมะเร็ง นั่นหมายถึงจะไม่ได้รับการวินิจฉัย หรือแก้ปัญหาใดๆ จากหลวงพ่อนิพนธ์อีก ... รับสมุนไพรไปทาน ได้แค่ไหนแค่นั้น

บทสรุป ม่านเมตตาเปิดแล้ว ... แล้วก็ข้ามไป ม่านอุเบกขาเลยเช่นกัน อันหมายความว่า โอกาสในการสร้างคุณสมบัติมีครั้งเดียว เหมือนเช่นที่เคยกล่าวว่ามันเป็นเสมือนระบบดิจิตอล ทำได้ก็รอด ทำไม่ได้ ก็กลับไปตามร่องกรรมเดิม ไม่มีเหยียบเรือสองแคมอีกแล้ว เดิมพันนี้ทุนคือ "ชีวิต"

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44