วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

หนีอะไร

หากจะถามคนที่มาว่า การมาเพื่อหนีอะไร

คำตอบก็คงไม่พ้นอยากหายโรค

หายโรคไม่ใช่เรื่อที่เป็นไปไม่ได้ และไม่ยาก

คำถามคือ แล้วท่านเชื่อหรือว่า ภายภาคหน้าจะไม่กลับมาเป็นโรคอีก

บทสรุป หลวงพ่อนิพนธ์ชี้ว่า การมาเพื่อหายโรคจึงยังไม่พอ ต้องเรียนรู้และทำให้ไม่กลับไปเป็นโรคอีกไม่ว่าโรคเก่าหรือโรคใหม่

แม่ชีเมี้ยนตรัสสอนว่า พระพุทธเจ้าชี้ว่า เหตุมาแต่กรรม การหนีที่จะประสพผล จึงต้องเรียนรู้มอเพียงหายโรคโดยวิธีใด ยังต้องเรียนวิธีหนีกรรมด้วย

ภาพที่เห็นบ่อย คือ หายแล้วกลับมาเป็นอีก จะด้วยโรคเก่าหรือใหม่ก็ตาม เพราะไม่คิดจะพาตนไปหาผู้ปฎิบัติ เรียนรู้วิธีหนีกรรมนั่นเอง

ท่านอาสิจึงให้สติว่า จะมีใครมาทำสมุนไพรให้ท่านตลอดชีวิต หรือจะมีใครมาทานสมุนไพรได้ตลอดชีวิต ... เริ่มอาจอยากหนีโรค แต่แม่ชีเมี้ยนมีวิชาหนีกรรมของพระพุทธเจ้า เรียนแล้วทำได้ ก็พึ่งตนได้ หายแล้วก็หายเลยไม่กลับมาเป็นอีก ไม่อยากเรียนหรือ

ติดต่อสั่งซื้อสินค้า หาโปรโมชั่นเอมมูร่าเซซามินที่ดีที่สุด โทรหาเรา 086 6O4 7O44